SECURITY

CERTIFICERING

Security is de basis van onze systemen

 


AANGETOONDE KWALITEIT

Wij zijn ISAE-3000 gecertificeerd en onze  procedures
zijn onderdeel van ons dagelijkse werkprocessen.

BEKIJK ONZE PORTFOLIO !

Algemeen
 
• ISAE 3000
• ISO 27001
• OTAP
• AVG compliant
Testen
 
• Geautomatiseerd E2E
• Qualys Cloud Platform
• Interne audits (2x jaar)
• Externe audits (per klant)
Certificeringen
 
• Microsoft Certified developers
• Qualys certified specialists
• TMap certified test engineer
• Platinum SLA

ONTWIKKELSTRAAT

In de wereld van de software ontwikkeling is het vroegtijdig detecteren van problemen en mogelijke kwetsbaarheden van essentieel belang. Vroegtijdige detectie zorgt voor een korte doorlooptijd. Ook kunnen grotere problemen tijdig worden voorkomen. Hiervoor biedt onze ontwikkelstraat de oplossing.

HANDMATIGE AUDITS

Naast automatische controles maken we gebruik van handmatige controles. Deze handmatige acties zorgen ervoor dat ook de minder voor de hand liggende problemen worden opgemerkt. Hierdoor kunnen wij een hoge mate van security garanderen.

WEB APPLICATION SCANNING

Binnen Gilde-BT worden continu applicaties gescand op bekende kwetsbaarheden. Deze applicaties lopen namelijk een risico omdat ze publiekelijk toegankelijk zijn via het internet. Omdat we dit  automatiseren minimaliseert Gilde-BT de risico’s omtrent deze kwetsbaarheden. Dit wordt gedaan met behulp van het Qualys Cloud Platform.

WEB HOSTING

Voor de technische invulling van hosting en onderhoud van onze webapplicaties maken wij gebruik van Combell waardoor we een beschikbaarheidsgarantie van 99,999% kunnen bieden. Bovendien is Combell gecertificeerd Green IT & MVO hoster.